سیستم جامع اتوماسیون اداری Office Automation Web :
ورود کاربران Member Users
نام کاربری
رمز عبور
درباره نرم افزار About Office Automation Web Based System
سیستم اتوماسیون اداری پشتیبان از سال 1382 در مراکز عملیاتی متعددی به روش (Client/Server) مشغول بهره برداری می باشد. باتوجه به اینکه بخشی از کاربران سیستم خصوصاً مدیران ارشد در ساعات اداری و در محل سازمان خود فرصت مناسب جهت اقدام بر روی نامه های ارجاعی ندارند و یا اینکه در ماموریتهای خارج از سازمان دسترسی به سیستم ندارند، این شرکت اقدام به تهیه نسخه تحت وب اتوماسیون اداری نموده است که از طریق بستر ارتباطی اینترنت در اولین و نزدیکترین مکان و دسترسی کاربران به اینترنت قابل دستیابی بوده و دغدغه های آنان را بر طرف می نماید.
Copyright Poshtiban Niroo 2009-2010 - Allrights Reserved
سوال یادآوری رمز عبور :
پاسخ یادآوری رمز عبور :